söndag 19 mars 2017

Nytt år, och ny styrelse!

Medlemsavgift: 150 kr/hushåll och år.
Avgiften betalas in på bankgiro nr: 5616-6408 Viktigt att ange avsändare och mailadress!
Skicka in samtliga medlemmars namn och e-postadresser till Ingalill Isaksson, sekreterare.

Styrelsen

Ordförande, med bl.a. ansvar för Håjladokonsär:
Helena Nilsson Lind,Tullnäsvägen 339.Tel:0730-247241
signe-65@hotmail.se

 Sekreterare: 
Ingalill Isaksson,Porsnäsvägen 1A
Tel.070-3237505
gisaksson@hotmail.com

Kassör, med bl.a. ansvar för Kopparnäsdagen:
Ulrika Larsson Kopparnäsvägen 22 Tel: 070-3317611
ulrika.jutila@hotmail.com

Ordinarie ledamot 
Göran Clausen Tullnäsvägen 326
Tel: 072-5559351
goran@clausen.blue

Ordinarie ledamot 
Olov Öberg, Kopparnäsvägen 57
Tel:070-6278153
olov.oberg1@bredband.netErsättare: 
Monica Öberg,Bertnäsvägen 37
Tel:070-2777465
kaxmysan@hotmail.com

Ersättare: 
Marianne Markström, Kopparnäsvägen 50
Tel:070-6256160
markstrommarianne@yahoo.se

Inga kommentarer: