söndag 5 februari 2012

Årsmöte 19/2 kl. 18.00

Många bybor väljer att ekonomiskt stödja bygdeföreningen genom årligt medlemsskap, vilket känns kul. Dock känns det just nu lite osäkert inom styrelsen vad gäller bygdeföreningens framtid. Barbro Envall och Thomas Lundberg lämnar sina platser i styrelsen, sedan många år tillbaka. Barbro och Thomas är och har varit våra klippor med stor kännedom om bygden och föreningens kultur och tradition.

Förutom problemen med att hitta folk som vill engagera sig inom styrelsen kämpar vi med ett värmesystem i gården, som inte fungerar som det ska och vi ägnar många stunder åt att försöka hitta en lösning på detta problem. Vidare verkar vaktmästarlistan skapa oro och ovilja ifrån flertalet medlemmar och vi behöver kanske hitta andra vägar vad gäller att sopa av bron, klippa gräs osv. , små sysslor som vi tidigare portionerat ut på alla medlemmar, vilket har inneburit två veckors insats per år, med ett par års mellanrum.

En hel del av er medlemmar stöttar oss i våra aktiviteter och visar också engegemang, men många gånger känner vi att det kanske inte finns något beov av vidare aktiviteter. Kanske har många fullt upp och lite tid för organiserat umgänge inom byarna? Vi skulle så gärna vilja höra er syn på saken. Hur går vi vidare? Ska bygdeföreningen finnas kvar? I vilken form och till vilket pris?

Hjärtligt välkomna att deltaga på årsmötet den 19/2 kl. 18.00! Vi bjuder på kaffe och fika!
Jenny Bucht, Cecilia Sandström, Barbro Envall, Thomas Lundberg, Erik Lindh, Göran Clausén

Information om byarna

Tipsa oss gärna om länkar som informerar om Kopparnäs och Bertnäs.

Läs kommunens sida, via Kulturmiljöprogrammet, om Bertnäs: http://195.196.144.69/piteinter/husera/staden/bertnas.asp