söndag 19 januari 2014

Årsmöte 2014

Årsmöte söndagen den 23 februari klockan 17.00 i bygdegården. Varmt välkommen! Vi bjuder på fika.

Med på dagordningen bl.a:
* ekonomisk berättelse
* fastställande av medlemsavgifter
* val av styrelse
* nya hyror för bygdegården
* vaktmästarlista
* förändringar pg.a. E4-bygget
 
Hälsningar styrelsen, genom Ulrika Larsson 070-3317611

Foton från Håjladokånsären i somras med The Chickpeas Band och fullsatt hölada (2013)