tisdag 13 mars 2018

Årsmötet 2018-03-18

Hej !

Nu har vi haft årsmöte, och det blev en del ändringar i styrelsen igen.

Ordförande: Helena Nilsson Lind 0730-247241
Kassör : Emil Björklund 070-6695273 (ny)
Sekreterare: Ingalill Isaksson 070-3237505
Ledamot : Olov Öberg 070-6278153
Ledamot : Leif Johansson 073-1802798 (ny)
Ersättare : Sara Jonsson 073-0467710 (ny)
Ersättare : Madelene Öberg 073-8188014 (ny)

Årsmötesprotokollet kommer att sättas upp i bygdegården samt på anslagstavlan vid förrådet.