tisdag 5 mars 2013

Verksamhetsplan 2013


Bygdeföreningen kommer att traditionsenligt genomföra Håjladokonsär i Bertnäs samt hemvändardagen Kopparnäs-Bertnäsdagen i juli månad.

Städdag anordnas i maj och dagen avslutas med Pubafton.

Föreningen kommer att skicka/dela ut en beskrivning av bygdeföreningen och satsa på att få in nya medlemmar till föreningen.

Vi skall också införskaffa ny värmepump för att få en bättre och jämnare värme i bygdegården. Detta kommer också att innebära lägre kostnader för driften.

Vi ansöker om byapeng för fasadbelysning och julgransbelysning

Styrelsen planerar sex ordinarie styrelsemöten och tre medlemsmöten under året.

Andra arrangemang kommer också att anordnas utifrån idéer från medlemmar och styrelse.

Aktiviteten i bygdeföreningen bygger på medlemmarnas intresse och engagemang för att se till att den sociala tillvaron blir så bra som möjligt och att man känner gemenskap. Byagården skall vara en viktig träffpunkt i byarna Bertnäs och Kopparnäs och är till uthyrning till såväl medlemmar som icke medlemmar.Kopparnäs-Bertnäs Bygdeförening

/Styrelsen

Inga kommentarer: